Vi levererar högupplöst kärlek

År 2002 startades SFFs auktorisationsutbildning i digital bildleverans, öppen endast för Svenska Fotografers Förbunds medlemmar. Efter genomfört inträdesprov får fotografen tillgång till utbildningen. Utbildningen, som är krävande, omfattar alla steg i ett digitalt bildfl öde och säkerställer at fotografen efter godkänd examen kan leverera digitala bilder optimerade för de media de skall publiceras i. Auktorisationen är sanktionerad av Grafi ska kammaren.

Utbildningen omfattar:

• Färgkalibrering av bildskärmar och skrivare
• Inskanning av dia och negativa fi lm material
• Digital fotografering på professionell nivå
• Korrigering av bildfi ler
• Avancerad digital bildretusch
• Digital leverans för tryck och webb i RGB
• Digital leverand av färdiga tryckoriginal i CMYK
• Digital arkivering.