Vi levererar högupplöst kärlek

”Det är alltid enkelt och trevlig att arbeta med Pia. Hon förstår vad vi vill och tar personliga bilder som speglar både oss själva och företaget på ett bra sätt.”

Porträttbild i ateljé, friläggning mot vit bakgrundSusanne Hedman

VD EA Gruppen

Vi har hjälpt till med personalbilder
och referensporträtt för nyhetsblad
genom åren. Senast köpte Susanne
vårt webbpaket, då vi fotograferade
imagebilder som kunde användas
för hemsidan.

www.eagruppen.se