Vi bryr oss om dina bilder och dina personuppgifter

Vi bryr oss om dina bilder och dina personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen ”General Data Protection Regulation” (GDPR). Syftet med GDPR är bland annat att skydda individers grundläggande rättigheter – framför allt din rätt till skydd av personuppgifter.

Med anledning av detta har vi uppdaterat vår integritetspolicy, som inom kort kommer att publiceras på www.bildn.se. I integritetspolicyn kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur de används, sparas och skyddas.
Du behöver inte göra något särskilt och din relation till bildN AB förändras inte, men det är viktigt att du får information om denna förändring och att du förstår hur dina personuppgifter hanteras. Läs gärna integritetspolicyn när den publiceras på vår hemsida.

Vi kommer att fråga efter biträdesavtal från återkommande kunder, men också fortsätta med underskrifter/modellreleaser vid fotograferingar som vi gjort tidigare med ett tillägg som berör GDPR.

Hör av er om ni har några frågor om detta.

-från bildN med högupplöst kärlek

-med högupplöst kärlek kärlek